Boblegardin tromler

Drammen Havn utvider havnen og Waens boblegardin skal stoppe partikkelspredning.

Det meste av biler som ankommer Norge på import losses på Drammen Havn.  Havna er derfor i gang med en stor utbygging av området Holmen midt i Drammenselvas utlløp.  Som et tiltak mot spredning av partikler i forbindelse med utbyggingen fikk WAENS i oppdrag å installere en 350 m lang siltgardin på 30 m dyp utenfor arbeidsområdet.  Installasjonen viste seg å begrense spredning av silt og flytende avfall.  Boblegardinen ble drevet av en ISO-sertifisert kl. 0 Oljefri kompressor som sendet 45000 l luft i minuttet ut gjennom boblegardinen.

Slik virker boblegardinen mot partikkelspredning.  Oppstrøm skapes av boblene og vann med silt sendes i retur mot kilden.  Klikk på bildet for en PDF med mer informasjon.