bubble curtain

Testing av boblegardin viste massiv støyreduksjon ved undervannssprenging med ladning opp til motsvarende 1800 kg TNT

 

Kystverket ønsket å få fullskala testing av effekten av boblegardiner på støydemping ved undervannssprenging.  Testene ble utført i forbindelse med utdyping av farledene i Aspevågen i Ålesund. 

For testene kalkulerete og kontruerte jeg en 75 m test installasjon med en avgitt luftmengde på 375 l/s, fra en klasse 0 oljefri dieselkompressor fra Atlas Copco.  Ved testene ble boblegardinen plassert i ulike former, og støydempingseffekten ble testet i forbindelse med sprengingene.

Testingen ble utført av de franske spesialistene på undervannsstøy; Quiet Oceans.  Resultatene var overbevisenede, den beste plasseringen viste en støyreduksjon på 32 dB.  Tenk da på at dB skalaen er en logaritmisk skal der en reduksjon på 3 dB er en halvering av støyen.

Testrapporten som er gjort av Akvaplan-Niva og Quiet Oceans gir oss en god dokumentasjon på effekten av denne boblegardinkonstruksjonen, og viser at det virkelig er et godt tiltak for å begrense undervannsstøy, og kan beskytte marint liv som fisk og sjøpattedyr mot skader fra undervannssprenging, pele- og spuntslagning og annet bråk fra menneskelig aktivitet i vannet.

Les hele rapporten fra  Akvaplan-Niva and Quiet Oceans her:  RAPPORT ASPEVÅGEN

Se fra sprenging og boblegardin video her:

Nils Paul Mehren

Underwater blasting
Foto fra Kystverket/Dronefoto Ålesund Håkon Longva Haram