Siltgardiner i Akerselva

Sentrale Oslo Øst ved Bjørvika gjennomgår en omfattende byutvikling. Langs elva utover mot fjorden bygges det nye næringsbygg og kulturbygg, blant dem det nye Munch museet som bygges rett overfor operahuset.

Byggevirksomheten skaper fare for siltforurensing av elva og fjorden, og det legges derfor ut siltgardiner for å begrense spredningen av silt og flytende avfall.

Waens har nettopp gjennomført legging av en ny siltgardin i Akerselva mellom Operaen og det nye Munch museet. Vi er glad for oppdraget og for å kunne gi et bidrag til å holde Oslofjorden ren.