Waens bistår med håndtering av trekkerør og etablering av siltgardiner for elvekryssing med 170 kV høyspentkabler.

Industriområdet Herøya fikk i  år ny strømforsyning på 170 kV via en elvekryssing utført ved styrt boring under Porsgrunnselva.  Kablene ble trukket gjennom 5 stk Ø225 PE-rør.  Det var disse rørene Steg Entrepenør trakk under elvebunnen i en styrt boring.  Waens fikk hjelpe med håndtering av de 3,5 km med trekkerrør på sjøen, og etablerte også siltgardin for utslag/inntrekkspunkt i elva.