Siltgardin produksjon

Waens er i gang med produksjon av 45000 m2 siltgardin i Frierfjorden

I Frierfjorden utvikles det på  Frier Vest et stort nytt industri- og havneområde.  Waens har av grunnentreprenør Hæhre fått i oppdrag å beskytte Frierfjorden mot partikkelspredning fra utfyllingen med 45000 m2 siltgardiner plassert på opptil 30 m dyp.  Det er her behov for kraftige siltgardiner, her med Ø315 PE-rør som flytere som gir 50 kg løft pr. m.  Tung kjetting holder siltgardinene nede supplert med betongmoringer.  På grunn av størrelsen må disse plassbygges, i videoen under vises riggplassen på Asdalsstrand.