Heavy duty silt curtain

Ved byggingen av Tangenvika Jernbanebru installerer Waens heavy duty siltgardiner som tåler is, strøm og vind.

Det er blitt vanlig med krav om siltgardiner ved anleggsarbeid i og ved sjø og vassdrag.  Altfor ofte ser en at de vanligste prefabrikerte siltgardiner ikke tåler det de utsettes for av strøm, vind eller is og havner delvis under vann, løfter seg fra bunnen eller revner.  På prosjekter der det er kritisk at siltgardinene fungerer til enhver tid installerer Waens tøffe siltgardiner som står for en støyt.  På prosjektet Tangenvika Jernbanebru (Norges lengste jernbanebru) stiller vi med slike siltgardiner.

Waens monterer turbiditetsbøyer som gir kontinuerlig online overvåking av vannkvaliteten.  Oppdragsgiver og byggherre kan sette grenseverdier og alarmer til egenvalgte mottakere og overvåke effekten av miljøtiltakene. Turbiditet, pH, temperatur mm. kan vises.  Rapportgenerator på server sikrer dokumentasjon av prosjektets miljøoppfyllelse.

Turbiditetsbøye