Water environment services

VANN ER VÅRT LIV

Vårt oppdrag er å beskytte og forbedre våre hav og vassdrag,  å forebygge og reparere effektene av menneskelig virksomhet og inngripen.

Klart vann

Waens Siltgardiner hindrer partikkelspredning ved anleggsarbeid eller annen virksomhet ved vannet, holder vannet klart og rent.

Stille vann

Våre Boblegardiner er testet og har vist at det beskytter livet i vannet mot skader fra undervannssprenging og støy

Levende vann

Sedimentbehandling for å fjerne overgjødsling og forurensing, stoppe algeoppblomstring, forgiftning og død bunn.

Dette gjør vi:

Boblergardiner Siltgardiner Sedimentbehandling

Boblegardinene hindrer skade på fisk ved sprenging og peleslaging.  Siltgardinene hinder partikkelspredning. Sedimentbehandlingen fjerner eller forsegler forurensede sedimenter.

Alle installasjoner og tjenester er testet i reelle forhold, effektene er målt og dokumentert.  Siltgardineners effekt er overvåket av turbiditetsbøyer, boblegardinene ved støymålinger, sedimentbehandlingen ved slamprøver og vannanalyser.

Rull ned hvis du vil vite mer

Dette er hvordan der virker og ser ut

Våre løsninger

Foto: Dronefoto Ålesund, Håkon Longva Haram

Boblegardin

Boblegardinen slipper komprimert luft ut i vannsøylen gjennom et antall små dyser. Det store antallet små bobler som skapes stiger sakte til overflaten. Summen av overflaten og volumet til luftboblene påvirker vannmiljøet på ulike måter.
- Støy og trykkbølger fra f.eks sprenging og peleslaging dempes
- Spredning av silt reduseres
- Overflateavfall stoppes
- Hindrer isdannelse

Enkel installasjon

Waens boblegardin har en konstruksjon som gjør den lette å transportere og installere. Kraftige installasjoner kan settes ut uten bruk av tungt utstyr som kranbåter og lektere, bare lette arbeidsbåter er nødvendig.

Silt curtains

Menneskelig aktivitet i strandsoner og vassdrag blander inn partikler fra jordsmonn eller havbunnsedimenter. Partiklene binder ofte forurensing og vil blakke vannet. Siltgardinen gir en fysisk barriere, der vann slipper gjennom mens partiklene stoppes.

Tilpassede løsninger

Vi tilpasser løsninger for alle formål, fra enkle siltgardiner ved en punktgraving, til komplekse installasjoner, dobbeltgardiner, overseilbare, gardiner med oljesperre osv. Bare spør!

Sedimentbehandling

Noen genersjoner inn i industrialderen har vi etterlatt oss mengder med miljøgifter og overflødige næringsstoffer i vann og sjø. Nå er mye av dette bundet i bunnsedimentene, der det gradvis frigjøres og skader miljø og dyreliv.

Internbelastningen må stoppes

Selv om vi nå har orden på utslippene, gjør frigjøringen av miljøgifter og næringstoffer fra sedimentene at den økologiske status forbedres sakte eller ikke i det hele tatt. Da må vi behandle eller forsegle sedimentene. Waens har løsningene.

nytt

fra vår blogg

Siltgardiner for tøffe forhold

Ved byggingen av Tangenvika Jernbanebru installerer Waens heavy duty siltgardiner som tåler is, strøm og vind. Det er blitt vanlig med krav om siltgardiner ved anleggsarbeid i og ved sjø og vassdrag.  Altfor ofte ser en at de vanligste prefabrikerte siltgardiner ikke tåler det de utsettes for av strøm, vind eller is og havner delvis…

Norges største siltgardin

Waens er i gang med produksjon av 45000 m2 siltgardin i Frierfjorden I Frierfjorden utvikles det på  Frier Vest et stort nytt industri- og havneområde.  Waens har av grunnentreprenør Hæhre fått i oppdrag å beskytte Frierfjorden mot partikkelspredning fra utfyllingen med 45000 m2 siltgardiner plassert på opptil 30 m dyp.  Det er her behov for…

Sjøarbeider for høyspent elvekryssing

Waens bistår med håndtering av trekkerør og etablering av siltgardiner for elvekryssing med 170 kV høyspentkabler. Industriområdet Herøya fikk i  år ny strømforsyning på 170 kV via en elvekryssing utført ved styrt boring under Porsgrunnselva.  Kablene ble trukket gjennom 5 stk Ø225 PE-rør.  Det var disse rørene Steg Entrepenør trakk under elvebunnen i en styrt…

Livet ved vannet

Sea fever

 
                                      By John Masefield
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by;
And the wheel’s kick and the wind’s song and the white sail’s shaking,
And a grey mist on the sea’s face, and a grey dawn breaking.
 
I must go down to the seas again, for the call of the running tide
Is a wild call and a clear call that may not be denied;
And all I ask is a windy day with the white clouds flying,
And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.
 
I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life,
To the gull’s way and the whale’s way where the wind’s like a whetted knife;
And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow-rover,
And quiet sleep and a sweet dream when the long trick’s over.

Kom i kontakt

Sted

Nøsteveien 93c
N-3402 Lier

Norge

Kontakt oss

Mobil : + 47 45602140

Email : nils@undervannsarbeid.no

Beste trefftid

Man – Fre  09:00 – 19:00