Undervannsstøy dempes av boblegardin

By nils@undervannsarbeid.no

Testing av boblegardin viste massiv støyreduksjon ved undervannssprenging med ladning opp til motsvarende 1800 kg TNT   Kystverket ønsket å få fullskala testing av effekten av boblegardiner på støydemping ved undervannssprenging.  Testene ble utført i…

Siltgardin i Oslo

By nils@undervannsarbeid.no

Previous Next Siltgardiner i Akerselva Sentrale Oslo Øst ved Bjørvika gjennomgår en omfattende byutvikling. Langs elva utover mot fjorden bygges det nye næringsbygg og kulturbygg, blant dem det nye Munch museet som bygges rett overfor…

Mudring av fosfor i bunnsediment

By nils@undervannsarbeid.no

Vi har etterlatt oss mengder med miljøgifter og overflødige næringsstoffer i vann og sjø. Mye av dette bundet i bunnsedimentene, der det gradvis frigjøres og skader miljø og dyreliv.
Frigjøringen av miljøgifter og næringstoffer fra sedimentene gjør at den økologiske status forbedres sakte eller ikke i det hele tatt. Da må vi behandle eller forsegle sedimentene. Dette innlegget viser en av metodene, skiktmuddring av fosforrike sediment.

Tiltak mot siltspredning

By nils@undervannsarbeid.no

Silt kan spre miljøgifter, blakke vannet og kvele ålegraset. Hvordan stoppe siltspredning? https://youtu.be/8gYJJjxY8g0 Videoen over er fra Western Washington University og viser i laboratorieforhold hvor raskt silten sprer seg i vannet når siltholdig materiale tippes…

Kan boblegardiner stoppe orkaner?

By nils@undervannsarbeid.no

Forskningsinstituttet SINTEF har gjort forskning som gir håp om at orkaner kan forhindres ved at boblegardiner bringer kaldt vann fra dypet til overflaten for å avkjøle overflatevannet. Dette vil bremse eller stoppe dannelsen og forsterkningen…

Liv under vann

By nils@undervannsarbeid.no

UN climate goals Waens støtter FN´s bærekraftsmål.  Spesielt aktuelt for oss, er mål 14 – liv under vann: Norsk oversettelse: “Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling” Det…