Siltgardiner for tøffe forhold

By nils@undervannsarbeid.no

Ved byggingen av Tangenvika Jernbanebru installerer Waens heavy duty siltgardiner som tåler is, strøm og vind. Det er blitt vanlig med krav om siltgardiner ved anleggsarbeid i og ved sjø og vassdrag.  Altfor ofte ser en at de vanligste prefabrikerte siltgardiner ikke tåler det de utsettes for av strøm, vind eller is og havner delvis…

Norges største siltgardin

By nils@undervannsarbeid.no

Waens er i gang med produksjon av 45000 m2 siltgardin i Frierfjorden I Frierfjorden utvikles det på  Frier Vest et stort nytt industri- og havneområde.  Waens har av grunnentreprenør Hæhre fått i oppdrag å beskytte Frierfjorden mot partikkelspredning fra utfyllingen med 45000 m2 siltgardiner plassert på opptil 30 m dyp.  Det er her behov for…

Sjøarbeider for høyspent elvekryssing

By nils@undervannsarbeid.no

Waens bistår med håndtering av trekkerør og etablering av siltgardiner for elvekryssing med 170 kV høyspentkabler. Industriområdet Herøya fikk i  år ny strømforsyning på 170 kV via en elvekryssing utført ved styrt boring under Porsgrunnselva.  Kablene ble trukket gjennom 5 stk Ø225 PE-rør.  Det var disse rørene Steg Entrepenør trakk under elvebunnen i en styrt…

Sjøledninger i Mjøsa

By nils@undervannsarbeid.no

Waens utfører sjøledningsarbeider for nytt boligområde på Kapp ved Mjøsa Waens hovedarbeidsområde er beskyttelse av det marine miljøet, men kunnskapen og erfaringen til våre ansatte kan også være nyttig i marine anleggsarbeider. I dette tilfellet etablering av undervannsledninger for et nytt boligutviklingsprosjekt i Kapp ved Mjøsa. Arbeidsomfanget var bygging av 1300 m Ø250/Ø225 vann- og…

Boblegardin mot siltspredning

By nils@undervannsarbeid.no

Drammen Havn utvider havnen og Waens boblegardin skal stoppe partikkelspredning. Det meste av biler som ankommer Norge på import losses på Drammen Havn.  Havna er derfor i gang med en stor utbygging av området Holmen midt i Drammenselvas utlløp.  Som et tiltak mot spredning av partikler i forbindelse med utbyggingen fikk WAENS i oppdrag å…

Undervannsstøy dempes av boblegardin

By nils@undervannsarbeid.no

Testing av boblegardin viste massiv støyreduksjon ved undervannssprenging med ladning opp til motsvarende 1800 kg TNT   Kystverket ønsket å få fullskala testing av effekten av boblegardiner på støydemping ved undervannssprenging.  Testene ble utført i forbindelse med utdyping av farledene i Aspevågen i Ålesund.  For testene kalkulerete og kontruerte jeg en 75 m test installasjon…