Tiltak mot siltspredning

By nils@undervannsarbeid.no

Silt kan spre miljøgifter, blakke vannet og kvele ålegraset. Hvordan stoppe siltspredning? Videoen over er fra Western Washington University og viser i laboratorieforhold hvor raskt silten sprer seg i vannet når siltholdig materiale tippes i vannet.   Dette understreker hvor viktig det er å håndtere siltspredning når det utføres arbeider i eller ved vann. Bygg og…

Kan boblegardiner stoppe orkaner?

By nils@undervannsarbeid.no

Forskningsinstituttet SINTEF har gjort forskning som gir håp om at orkaner kan forhindres ved at boblegardiner bringer kaldt vann fra dypet til overflaten for å avkjøle overflatevannet. Dette vil bremse eller stoppe dannelsen og forsterkningen av orkaner.  Dannelsen avhenger ifølge SINTEF av ved overflate temperaturer på minst 26,5 grader C. Det norske selskapet OceanTherm har…

Liv under vann

By nils@undervannsarbeid.no

UN climate goals Waens støtter FN´s bærekraftsmål.  Spesielt aktuelt for oss, er mål 14 – liv under vann: Norsk oversettelse: “Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling” Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for…

En ny retning

By nils@undervannsarbeid.no

Etter mange år som undervannsentreprenør i kystfarvann og vassdrag i Norge, har Nuva Norsk Undervannsarbeid nå forlatt entreprenørvirksomheten for å utvikle den miljørettede delen av virksomheten.  Vi vi gå over til å bli en samarbeidspartner innen beskyttelse og forbedring  av våre vann, ikke bare i Norge med i Europa. En del av overgangen er et…