Robusta siltgardiner för tuffa förhållanden

Av nils@undervannsarbeid.no

För byggandet av Norges längsta järnvägsbro installerade Waens kraftiga siltgardiner som tål is, strömmar och vind. Miljömyndigheter kräver ofta siltgardiner vid byggarbeten i hav, sjöar och vattendrag. Allt för ofta ser man att de vanligaste prefabricerade siltgardinerna inte tål strömmar, hård vind eller is och hamnar delvis under vattnet, lyfts från botten eller slits sönder.…

Norges största siltskärm

Av nils@undervannsarbeid.no

Waens bygger 45000 m2 siltgardin i Frierfjorden i Telemark. I Frierfjorden utvecklas ett stort nytt industri- och hamnområde på Frier Vest. Waens har fått i uppdrag av huvudentreprenören Hæhre att skydda Frierfjorden mot partikelspridning från fyllningen med 45 000 m2 siltgardiner placerade på upp till 30 meters djup. Här behövs starka siltgardiner, här med Ø315…

Sjöarbeten för 170kV elkabel

Av nils@undervannsarbeid.no

Waens gör sjöarbeten vid styrborrning för 170 kV högspänningskablar till Herøya. I år fick industriområdet Herøya en ny strömförsörjning på 170 kV via en älvkorsning utförd genom styrborrning under Porsgrunnselva. Kablarna drogs genom 5 st Ø225 PE-rör. Det var dessa rör som Steg Entrepenør drog under älven med en massiv borrigg. Waens ansvarade för hanteringen…

Sjöledningar i Mjösa i Norge

Av nils@undervannsarbeid.no

Waens med sjöledningar till nytt bostadsområde vid Mjösa. Waens huvudsakliga arbetsområde är skydd av den marina miljön, men kunskapen och erfarenheten hos våra medarbetare kan också vara till nytta i marint anläggningsarbete. I detta fall, etablering av undervattensledningar för ett nytt bostadsutvecklingsprojekt i Kapp vid norska sjön Mjøsa. Arbetets omfattning var att bygga 1 300…

Bubbelgardin stoppar siltspridning

Av nils@undervannsarbeid.no

Drammens hamn bygger ut hamnen och Waens bubbelgardin stoppar partikelspridningen från utfyllningen. De flesta bilar som anländer till Norge lossas i Drammens hamn. Hamnen gör därför en stor utveckling av Holmenområdet mitt i Drammenselvas utlopp. Som en åtgärd mot spridning av partiklar i samband med utbyggnaden fick WAENS i uppdrag att installera en 350 m…

Bubbelgardin ger stor reduktion av buller i vattnet

Av nils@undervannsarbeid.no

Testar av bubbelgardin visade stor reduktion av buller vid undervattenssprängningar laddad motsvarande 1800 kg TNT Den norska Kystverket ville testa effekter av bubbelgardiner på bullerreducering vid fullskaliga sprängningar under vattnet. Testen utfördes i samband med fördjupningen av farlederna i Ålesund på norska västkusten. För testerna beräknade och konstruerade jag en 75 m testinstallation med ett…