Waens med sjöledningar till nytt bostadsområde vid Mjösa.

Sjøledning senkes i Mjøsa

Waens huvudsakliga arbetsområde är skydd av den marina miljön, men kunskapen och erfarenheten hos våra medarbetare kan också vara till nytta i marint anläggningsarbete. I detta fall, etablering av undervattensledningar för ett nytt bostadsutvecklingsprojekt i Kapp vid norska sjön Mjøsa. Arbetets omfattning var att bygga 1 300 m Ø250/Ø225 vatten- och avloppsrör. Rörledningarna installerades delvis direkt på sjöbotten, men Waens grävde även sjöschakt med en amfibiegrävare.

amphibious_excavator

Schaktning med amfibiegrävare