Boblegardin tromler

Drammens hamn bygger ut hamnen och Waens bubbelgardin stoppar partikelspridningen från utfyllningen.

De flesta bilar som anländer till Norge lossas i Drammens hamn. Hamnen gör därför en stor utveckling av Holmenområdet mitt i Drammenselvas utlopp. Som en åtgärd mot spridning av partiklar i samband med utbyggnaden fick WAENS i uppdrag att installera en 350 m lång bubbelgardin på 30 m djup, i fjorden utanför arbetsområdet. Installationen visade sig begränsa spridningen av silt och flytande skräp. Bubbelgardinen drevs av en ISO-certifierad till 0 Oljefri kompressor som skickade 45 000 l luft per minut ut genom bubbelgardinens diffuser.

Så fungerar bubbelgardin mot partikelspridning. Uppström skapas av bubblorna och vatten med silt skickas tillbaka mot källan. Klicka på bilden för en PDF med mer information.