Waens gör sjöarbeten vid styrborrning för 170 kV högspänningskablar till Herøya.

I år fick industriområdet Herøya en ny strömförsörjning på 170 kV via en älvkorsning utförd genom styrborrning under Porsgrunnselva. Kablarna drogs genom 5 st Ø225 PE-rör. Det var dessa rör som Steg Entrepenør drog under älven med en massiv borrigg. Waens ansvarade för hanteringen av de tilsammans 3,5 km kanalisasjonsrör på sjön och etablerade även en siltgardin för indragningspunkten i älven.