Heavy duty silt curtain

För byggandet av Norges längsta järnvägsbro installerade Waens kraftiga siltgardiner som tål is, strömmar och vind.

Miljömyndigheter kräver ofta siltgardiner vid byggarbeten i hav, sjöar och vattendrag. Allt för ofta ser man att de vanligaste prefabricerade siltgardinerna inte tål strömmar, hård vind eller is och hamnar delvis under vattnet, lyfts från botten eller slits sönder. I projekt där det är avgörande att siltgardinerna fungerar hela tiden, installerar Waens tuffa siltgardiner. På projektet Tangenvika Jernbanebru (Norges längsta järnvägsbro) installerar vi 10.000 m2 sådana siltgardiner. Med en styv Ø315 flytare och tung bottenkätting tacklas utmaningarna från naturens krafter.

Waens installerar turbiditetsbojar som ger online-övervakning i realtid av vattenkvaliteten. Beställaren kan sätta gränsvärden och larm för utvalda mottagare samt övervaka effekten av miljöåtgärderna. Turbiditet, pH, temperatur etc. kan visas. Rapportgenerator på server säkerställer dokumentation av projektets miljöefterlevnad.

Turbiditetsbøye
Silt curtains are monitored by turbidity buoys