Bubbelgardin ger stor reduktion av buller i vattnet

Av nils@undervannsarbeid.no

Testar av bubbelgardin visade stor reduktion av buller vid undervattenssprängningar laddad motsvarande 1800 kg TNT Den norska Kystverket ville testa effekter av bubbelgardiner på bullerreducering vid fullskaliga sprängningar under vattnet. Testen utfördes i samband med fördjupningen av farlederna i Ålesund på norska västkusten. För testerna beräknade och konstruerade jag en 75 m testinstallation med ett…

Siltgardin i Oslo

Av nils@undervannsarbeid.no

Previous Next Utläggning av siltgardin vid nya Munchmuseet i Oslo Oslo Öst vid Bjørvika genomgår en omfattande stadsutveckling. Längs floden Akerselva ut mot Oslofjorden byggs nya kontorsbyggnader, bostäder och kulturbyggnader, bland annat det nya Munch-museet, som byggs mittemot operahuset. Byggverksamheten skapar en risk för siltföroreningar av floden och fjorden, och därför läggs siltgardiner för att…

Lågflödesmuddring av sediment

Av nils@undervannsarbeid.no

https://youtu.be/KQC3zPjOsjk Några generationer in i den industriella eran har vi lämnat gott om miljögifter och ett överskott av näringsämnen i vatten och hav. Mycket av detta är nu bundet i bottensediment, där det gradvis läcker ut och skadar miljön och ekosystemen. Ett av problemen är den stora mängden fosfor, detta ger övergödning av sjöar och…

Kan bubbelgardiner stoppa orkaner?

Av nils@undervannsarbeid.no

En bubbelgardin kan stoppa orkaner. Tropiska orkaner byggs upp när ytvattnet är varmare än 26,5 grader Celsius. Forskare har visat att en bubbelgardin kan pumpa vatten upp från djupet. Resultatet är att ytvattnet svalnar och orkanerna inte får den kraft de behöver för att bli farliga. I det här inlägget ser vi norska forskare förklara för amerikansk TV hur bubbelgardiner kan stoppa orkaner.

Åtgärder mot grumling

Av nils@undervannsarbeid.no

Silt kan sprida miljögifter, grumla vattnet och kväva vattenväxtarna. Hur stoppar man spridningen av siltpartiklar? Videon ovan är från Western Washington University och visar i laboratorieförhållanden hur snabbt silen sprider sig i vattnet när siltigt material tippas i vattnet. Detta understryker vikten av att hantera siltspridning när du arbetar i eller nära vatten. Anläggningsarbeten, muddring,…

Klimatmål 14 – Hav och marina ressurser

Av nils@undervannsarbeid.no

UN klimatmål Waens stödjer UN´s globala klimatmål – speciellt mål 14 – Hav och marina resurser. Därfor är det viktigt: Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den…