Algeoppblomstring

Noen genersjoner inn i industrialderen har vi etterlatt oss mengder med miljøgifter og overflødige næringsstoffer i vann og sjø. Nå er mye av dette bundet i bunnsedimentene, der det gradvis frigjøres og skader miljø og dyreliv.

Et av problemene er stor tilførsel av fosfor, dette gir  eutrofiering av sjøer og vann, de overgjødslede sjøene har problem med algeoppblomstringer og oksygenfritt bunnvann.  Vannet blir utrivelig, delvis giftig og i det oksygenfrie vannet lever ingen fisk eller andre vannlevende dyr.

Selv om vi nå har orden på utslippene, gjør frigjøringen av lagret fosfor fra sedimentene at den økologiske status forbedres sakte eller ikke i det hele tatt. Da må vi behandle eller forsegle sedimentene.   Jeg har hatt gleden av å fungere som entreprenørens prosjektleder for et vellykket nybrottsprosjekt, der fosforrike sediment ble fjernet ved skiktmudring.  Bare de øverste 5 cm av sedimentet ble fjernet, det var her fosforinnholdet var høyest.

En spesiell metode for miljømuddring fjernet forsiktig sedimentene, som så ble avvannet og planlegges foredlet til pelletert gjødsel. En gjenbruk av fosfor der den gjøre nytte etter at den blir fjernet fra der den gjorde skade.  Se Länsstyrelsen i Jönköping sin video over, der er det mer info!

Nils Paul Mehren

 

Avvanningsanlegg
Avvanningsanlegg med sedimenteringsbasseng.
Mudring Rålången
Riggen for Miljømuddring av Rålången.