Algeoppblomstring

Några generationer in i den industriella eran har vi lämnat gott om miljögifter och ett överskott av näringsämnen i vatten och hav. Mycket av detta är nu bundet i bottensediment, där det gradvis läcker ut och skadar miljön och ekosystemen.

Ett av problemen är den stora mängden fosfor, detta ger övergödning av sjöar och vatten, de övergödda sjöarna har problem med algblomningar och syrefria döda bottnar. Vattnet blir grumlig, delvis giftigt och i det syrefria vattnet lever ingen fisk eller andra vattenlevande djur.

Även om vi nu bättre hanterar utsläppen, innebär läckage av lagrat fosfor från sedimenten att den ekologiska statusen förbättras långsamt eller inte alls. Då måste vi bearbeta eller försegla sedimenten. Jag har haft nöjet att fungera som entreprenörens projektledare för ett framgångsrikt banbrytande projekt, där fosforrikt sediment avlägsnades genom lågflödesmuddring av tunna sedimentlager. Endast de övre 5 cm av sedimentet togs bort, vilket är där fosforhalten var högst.

En speciell metod för sugmuddring avlägsnade noggrant sedimenten, som sedan pumpades till land där det avvattnades och sedan skall bearbetas till pelleterat gödningsmedel. En återanvändning av den ändliga resursen fosfor. Den går från att vara ett miljöproblem till igen att vare en resurs!

Se länsstyrelsen i Jönköpings video ovan, det finns mer info!

 

Nils Paul Mehren

Avvanningsanlegg
Avvanningsanlegg med sedimenteringsbasseng.
Mudring Rålången
Riggen for Miljømuddring av Rålången.