Norges största siltskärm

Av nils@undervannsarbeid.no

Waens bygger 45000 m2 siltgardin i Frierfjorden i Telemark. I Frierfjorden utvecklas ett stort nytt industri- och hamnområde på Frier Vest. Waens har fått i uppdrag av huvudentreprenören Hæhre att skydda Frierfjorden mot partikelspridning från…

Sjöarbeten för 170kV elkabel

Av nils@undervannsarbeid.no

Waens gör sjöarbeten vid styrborrning för 170 kV högspänningskablar till Herøya. I år fick industriområdet Herøya en ny strömförsörjning på 170 kV via en älvkorsning utförd genom styrborrning under Porsgrunnselva. Kablarna drogs genom 5 st…

Sjöledningar i Mjösa i Norge

Av nils@undervannsarbeid.no

Waens med sjöledningar till nytt bostadsområde vid Mjösa. Waens huvudsakliga arbetsområde är skydd av den marina miljön, men kunskapen och erfarenheten hos våra medarbetare kan också vara till nytta i marint anläggningsarbete. I detta fall,…

Bubbelgardin stoppar siltspridning

Av nils@undervannsarbeid.no

Drammens hamn bygger ut hamnen och Waens bubbelgardin stoppar partikelspridningen från utfyllningen. De flesta bilar som anländer till Norge lossas i Drammens hamn. Hamnen gör därför en stor utveckling av Holmenområdet mitt i Drammenselvas utlopp.…