Hurricane

Forskningsinstituttet SINTEF har gjort forskning som gir håp om at orkaner kan forhindres ved at boblegardiner bringer kaldt vann fra dypet til overflaten for å avkjøle overflatevannet. Dette vil bremse eller stoppe dannelsen og forsterkningen av orkaner.  Dannelsen avhenger ifølge SINTEF av ved overflate temperaturer på minst 26,5 grader C.

Det norske selskapet OceanTherm har tatt fatt i ideen og tester og søker finansiering for videreutvikling av teknologien. Ettersom vi er kolleger i boblegardin og vannmiljøbransjen, ønsker vi i WAENS dem lykke til!