Etter mange år som undervannsentreprenør i kystfarvann og vassdrag i Norge, har Nuva Norsk Undervannsarbeid nå forlatt entreprenørvirksomheten for å utvikle den miljørettede delen av virksomheten.  Vi vi gå over til å bli en samarbeidspartner innen beskyttelse og forbedring  av våre vann, ikke bare i Norge med i Europa.

En del av overgangen er et nytt navn for foretaket, det nye navnet er WAENS, kort for Water Environment Services.  Du besøker nå vårt nye nettsted, sjekk det ut og lær om vår nye retning!

Nils Paul Mehren

Daglig leder